Zgjidh Departamentin e Shkencave Kompjuterike në UAMD


Nisim sot serinë e video-prezantimeve që do t’ju njohin me programet e studimit në UAMD dhe mundësitë e punësimit pas diplomimit.
Në videon e mëposhtme, Përgjegjësja e Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Dr. Senada Bushati dhe studentja Ana Maria Kosova ju tregojnë përse duhet të studioni Shkenca Kompjuterike.