Zgjidh Departamentin e Matematikës në UAMD


Departamenti i Matematikёs është një ndër njësitë bazë më të suksesshme të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Ai përbëhet nga një staf me kualifikimet shkencore dhe eksperiencёn e duhur pedagogjike pёr tё garantuar cilёsi nё mёsimdhёnie.

Për të mësuar më tepër, ndiqni Përgjegjësën e Departamentit të Matematikës, Dr. Teuta Thanasi.

#UAMD #Matematikë #UnëZgjedhUAMD