Zgjidh Departamentin e “Shkencave Teknike Mjekësore” në UAMD


Departamenti i “Shkencave Teknike Mjekësore” është një prej tre njësive bazë të Fakultetit të Studimeve Profesionale. Me një staf të ri në moshë, por të pasur në përvoja në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, Departamenti udhëheq me devotshmëri rrugëtimet studentore dhe të karrierës, si dhe menaxhon me cilësi e përgjegjshmëri mbarëvajtjen e studimeve në të Ciklet e Studimit – Bachelor, Master, si dhe ne Programin dy-vjeçar “Asistencë Dentare”.

Mësoni më shumë duke ndjekur videon e mëposhtme!