Zgjidh Departamentin e Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë në UAMD


Për vetë specifikat e Programeve të studimit që mbulon, në vëmendjen e anëtarëve të Departamentit të Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë është puna intensive dhe e përgjegjshme në të mirë të komunitetit studentor, atij akademik-shkencor, por edhe komunitetit vendas dhe botës së biznesit, me të cilën lidhen ngushtësisht profilet profesionale të programeve që ofrohen nga ky Departament.

Për të mësuar më shumë ndiqni Përgjegjësen e Departamentit, Dr. Alma Golgota dhe studenten Erjeta Berisha.

Klikoni këtu!