Zgjidh Departamentin e Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës në UAMD


Departamenti i Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës në UAMD është lider i programeve 2-vjeçare në Shqipëri. Ai iu mundëson maturantëve të zhvillojnë aftësitë e tyre në përputhje me kërkesat dhe nevojat e tregut të punës.

UAMD po adreson gjithnjë e më shumë ofertën akademike me atë që biznesi dhe tregu i punës kërkon, duke bërë të mundur që shumë të rinj e të reja të kenë më të sigurt të nesërmen e tyre profesionale.

Për të mësuar më shumë ndiqni Përgjegjësen e Departamentit, Dr. Marsida Klemo (Hasa).