Zgjidh Departamentin e Financë-Kontabilitetit në UAMD


Departamenti i Financë-Kontabilitetit ofron kurrikula të mirë-integruara, cilësi në mësimdhënie, angazhim të studentëve brenda/jashtë auditorit, si dhe cilësi të studentëve në hyrje duke garantuar kështu një konkurrencë të shëndetshme akademike.
 
Departamenti ka për traditë organizimin e leksioneve të hapura me personalitete të ndryshme nga fusha e ekonomisë, përfaqësues të institucioneve publike apo profesionistë të lirë, të cilët vijnë për të përcjellë tek studentet dijet dhe eksperiencën e përftuar gjatë viteve.
 
Për më shumë ndiqni videon duke klikuar këtu!