Zgjidh Departamentin e Menaxhimit në UAMD


Krijimi i së ardhmes është një rrugëtim i gjatë i mbushur me sfida. Departamenti i Menaxhimit në UAMD ju fton të ndërtoni të ardhmen tuaj duke bërë zgjedhjen e duhur sot.

Nëse do të vendosni të studioni në Departamentin e Marketingut e gjithë vëmendja e personelit akademik do të jetë puna intensive dhe e përgjegjshme në të mirë të komunitetit studentor, atij akademik-shkencor, por edhe komunitetit vendas e botës së biznesit.

Për të mësuar më shumë ndiqni videon e mëposhtme!