Zgjidh Departamentin e Shkencave Ekonomike në UAMD


Zgjidh Departamentin e Shkencave Ekonomike në UAMD 💙

Prej më shumë se 1 dekade Departamenti i Shkencave Ekonomike në Fakultetin e Biznesit është angazhuar në edukimin e studentëve në të tre ciklet e studimit – Bachelor, Master dhe Doktoraturë, duke kontribuar në avancimin e disiplinës përmes mësimdhënies dhe hulumtimit.

Stafi akademik e ka shndërruar Departamentin në një qendër të mirëfilltë të kërkimit shkencor përmes zbatimit të projekteve kërkimore që marrin në analizë çështje të lidhura ngushtë me zhvillimin e komunitetit, institucioneve dhe biznesit.

Për më shumë ndiqni videon!