Të dhëna progresive për periudhën janar-prill 2021


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2021 – 30.04.2021.