Zgjidh Departamentin e Turizmit në UAMD


Departamenti i Turizmit me tre profilet e tij në menaxhimin e hoteleri-restorantit, menaxhimin e turizmit kulturor dhe atij arkeologjik ofron arsimin bashkëkohor për të gjithë ata që e shohin të ardhmen si menaxherë të specializuar në industrinë e turizmit.
Ekspeditat studimore dhe njohja me vlerat kulturore, arkeologjike, natyrore etj, por dhe lidhja e tyre me bizneset turistike do ta bëjë përvojën tuaj studentore të pashlyeshme.
Ndërsa interesi në rritje i investimeve dhe vëmendjes në turizëm ofron mundësi të jashtëzakonshme për avancimin e mëtejshëm të karrierës suaj.
Për më shumë informacion ndiqni videon!