Zgjidh Departamentin e Gjuhës Shqipe në UAMD!


Përgjegjësja e Departamentit të Gjuhës Shqipe, Prof. As. Dr. Edlira Abdurahmani ju fton të zgjidhni programet e studimit të këtij departamenti. Ajo është e bindur se përçimi i pastër i dijes do të përkthehet në diplomimin e studentëve të aftë dhe përgatitjen e tyre si mësimdhënës cilësorë.

Ndërsa studetja Kloida Gjuzi, ka një thirrje të sinqertë për të gjithë maturantët.

Ju ftojmë t’i ndiqni!