Të dhëna progresive për periudhën janar-maj 2021


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2021 – 31.05.2021.