Lista e kandidatëve fitues për Raundin I të pranimeve në UAMD


Për të shkarkuar listat e plota me ID e kandidatëve fitues klikoni mbi çdo program studimi. 

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale