Raundi I, auditorët ku do të zhvillohet procesi i regjistrimit sipas Fakulteteve dhe degëve


Fakulteti i Edukimit: Godina Nr.1, Auditori 002

 Programet e studimit:

 Programet e Studimit

 • Arsim Fillor
 • Arsim Parashkollor
 • Filozofi – Sociologji
 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë Gjermane dhe Angleze
 • Gjuhë Letërsi – Anglisht
 • Psikologji
 • Edukator për moshën 0-3 vjeçare
 • Kujdestar për moshën e tretë

Fakulteti i Biznesit: Godina Nr.2, Auditori 004

Programet e studimit:

 • Administrim Biznesi
 • Bankë Financë
 • Financë Kontabilitet
 • Komunikim dhe Marketing Digjital
 • Menaxhim Hotel Restorant
 • Menaxhim Marketing
 • Menaxhim Turizëm Arkeologjik
 • Menaxhim Turizëm Kulturor
 • Shkenca Ekonomike

Program studimi 2-vjeçar

 • Guidë Turistike

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike: Godina Nr.2, zyrat e Sekretarisë Mësimore (A 002, A 001, A 016 )

 Programet e studimit:

 • Administrim Publik
 • Drejtësi
 • Histori
 • Marrëdhënie me Publikun
 • Politikat Ekonomike
 • Shkenca Politike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit: Godina e Currilave, Auditori 001

Programet e studimit:

 • Matematikë Informatikë
 • Multimedia dhe Televizioni Dixhital
 • Shkenca Kompjuterike
 • Sisteme Informacioni
 • Teknologji Informacioni
 • Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik
 • Specialist pajisjesh elektronike

Fakulteti i Studimeve Profesionale: Godina e Currilave, Auditori 004

Programet e studimit Bachelor:

 1. Fizioterapi
 2. Infermieri e Përgjithshme
 3. Mami
 4. Menaxhim Hoteleri Turizëm
 5. Menaxhim i Bankave
 6. Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
 7. Navigacion dhe Menaxhim Detar

Programet e studimit 2-vjeçare

 • Asistent Administrativ
 • Asistent Ligjor
 • Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime
 • Informatikë Praktike
 • Mekanik Detare
 • Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore
 • Menaxhim Ndërtimi
 • Menaxhim Transporti Detar/Tokësor
 • Ndihmës Dentist
 • Specialist i Sistemeve të kondicionimit
 • Specialist Rrjetesh Kompjuterike
 • Teknik Elektrik
 • Teknologji Automobilash