Njoftim për blerje pajisjesh elektronike, Projekti U-SIA