Renditja e aplikantëve fitues të Raundit III në UAMD, Viti Akademik 2021-2022


Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike  

Fakulteti i Biznesit 

Fakulteti i Edukimit