Njoftim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillave Studentorë në UAMD


Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit “Aleksandër Moisiu” për vendimin e Rektoratit nr. 17, datë 17 dhjetor, 2021, për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe zgjedhjet për anëtarë të Këshillit Studentor.

Më datë 31 janar 2022 do të zhvillohen zgjedhjet për anëtarët e Këshillave Studentorë të njësive kryesore për të pestë Fakultetet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, duke i lënë kohën e nevojshme krijimit të komisioneve përkatëse dhe zhvillimin e fushatës sipas Rregullores.

Vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Studentor mund ta shkarkoni këtu!

Rregulloren për zgjedhjet e këshillave të studentëve e gjeni në lidhjen e mëposhtme: