Hapen aplikimet e Bursave nga qeveria Turke 2022


Turkiye Burslari 2022 është një nga bursat më të njohura dhe më të vlerësuara, e financuar nga qeveria Turke për studentët ndërkombëtarë për të studiuar në Turqi falas në programet e studimit Bachelor, Master dhe Doktoraturë në të gjitha fushat akademike. Nuk ka tarifë aplikimi për bursën e qeverisë turke. Studentët do të ndjekin një kurs vjetor të Gjuhës Turke. 
Aplikimi bëhet Online nga 10 janari 2022 deri më 20 shkurt 2022. Për të aplikuar mund të vizitoni faqen zyrtare të bursave të qeverisë së Turqisë:  Türkiye Bursları
Detaje për Bursën Turkiye Burslari 2022
 •   Shteti: Turqi;
 • Cikli i studimit: Bachelor, Master, Ph.D;
 • Mbulimi Financiar: Financuar plotësisht;
 • Afati 20 Shkurt 2022.
Kohëzgjatja e programit të studimit
 •  Bursa universitare: 1 vit kurs i gjuhës turke + 4 vjet;
 • Bursa Master: Kurs 1 vjeçar në gjuhën Turke + 2 vjet;
 • Bursa Ph.D. : Kurs 1 vjeçar në gjuhën Turke + 4 vjet.
 Mbulimi i bursave
 •  Tarifa e shkollimit falas;
 • Pagesa mujore;
 • Bileta e udhëtimit;
 • Sigurim shëndetsor;
 • Akomodimi;
 • Kurs një vjeçar i gjuhës turke.
Kriteret e pranimit
 • Të gjithë aplikuesit ndërkombëtar, me përjashtim të nënshtetasve Turq;
 • Të diplomuarit ose aplikantët që janë në gjendje të diplomohen në fund të vitit aktual akademik;
 • Të jetë nën moshën 21 vjeç për programin Bachelor;
 • Të jetë nën moshën 30 vjeç për programin Master;
 • Të jetë nën moshën 35 vjeç për programin e Doktoratës.
Dokumentacioni ie kërkuar
 • Një dokument i vlefshëm i identifikimit kombëtar;
 • Një foto e fundit e kandidatit;
 • Rezultatet e provimeve kombëtare (kërkohen për kandidatët që nuk posedojnë ndonjë kualifikim ose çertifikim ndërkombëtar);
 • Diplomë ose çertifikatë e përkohshme e Diplomimit;
 • Transkriptet akademike;
 • Rezultatet e provimeve ndërkombëtare (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS… etj. Nëse kërkohet nga universiteti dhe programi i zgjedhur);
 • Rezultatet e testit të gjuhës.