Thirrje për shkëmbime të stafit me Universitetin e Anadollit, Turqi


Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik dhe administrativ mundësinë për të zhvilluar një javë mësimdhënie/trajnim në Universitetin e Anadollit, Turqi (https://www.anadolu.edu.tr/ ).

Mobiliteti konsiston në mësimdhënie për stafin akademik dhe trajnim për stafin administrativ, në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës.

Numri i kuotave për stafin Akademik:

•      2 (dy).

Fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon:

•      Fakulteti Biznesit (Administrim Biznesi);

•      Fakulteti i Teknologji-Informacionit (Shkenca-Kompjuterike, Matematikë).

Numri i kuotave për stafin Administrativ:

•      2 (dy).

Afati i aplikimit: 27 Janar 2022.

 

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesit do të shpallen në bashkëpunim me Universitetin pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm për stafin akademik për të aplikuar për mobilitet në Universitetin e Anadollit, Turqi:

–     CV sipas formatit Europass në gjuhën angleze;

–     Dëshmi e njohjes së gjuhës angleze, niveli C1;

–     Kopje e pasaportës.

Dokumentacioni i nevojshëm për stafin administrativ për të aplikuar për mobilitet në Universitetin e Anadollit, Turqi:

 

–     CV sipas formatit Europass në gjuhën angleze;

–     Dëshmi e njohjes së gjuhës angleze, niveli C1;

     –     Kopje e pasaportës;

      –     Letër Motivimi.

Kohëzgjatja e qëndrimit duhet të jetë 7 ditë, ku 5 ditë janë ditë pune dhe dy ditë udhëtim. 

Për këtë qëndrim pagesa bëhet nga universiteti pritës, në vlerën 140 Euro/dita (ku përfshihet hoteli dhe shpenzimet e qëndrimit), si dhe udhëtimi vajtje-ardhje, deri në 275 Euro.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën klaridaprendi@yahoo.com, cc: arbamerhori@gmail.com ose dorazi pranë Drejtorisë së  Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,  Kati i Tretë, zyra 320, Universiteti “Aleksandër Moisiu” L.1  Rruga Taulantia, Durrës.