Hapet thirrja për shkëmbime studentore me Universitetin Cordoba, Spanjë


Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023, në Universitetin Cordoba, Spanjë (https://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/about-uco).

Nivelet e mobilitetit për studentët:

·         Bachelor;

·         Master.

Numri i kuotave:

·         2 studentë.

Niveli Bachelor i studimeve:

–          Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike (Profili: Drejtësi);

–          Fakulteti i Studimeve Profesionale (Profili: Infiermeri e Përgjithëshme);

–         Fakulteti i Edukimit (Profili: Gjuhët e Huaja dhe Pedagogji);

–         Fakulteti i Biznesit (Profili: Turizëm dhe Administrim Biznes).

Niveli Master i studimeve:

–        Fakulteti i Edukimit (Dega: Gjuhët e Huaja dhe Pedagogji);

–       Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike (Profili:Drejtësi).

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesi do  të shpallet në bashkëpunim  me Universitetin pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për bursë në Universitetin Cordoba, Spanjë:

–          Vërtetim studenti (i përkthyer në anglisht);

–          Vërtetim notash (i përkthyer në anglisht);

–          Kopje e pasaportës;

–          Letër motivimi në gjuhën angleze;

–          CV në gjuhën angleze;

–          Fotografi pashaporte, në formatin jpeg, dërguar elektronikisht.

Kriteret për aplikim:
 
–  Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B2;
–  Performancë të mirë akademike.
Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 850 Euro /muaj, 360 Euro Transporti.
Afati i aplikimit është deri më datë 23 Maj 2022.
Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën:  klaridaprendi@yahoo.com duke kopjuar (cc) arbamerhori@gmail.com ose dorazi pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,  Kati i Tretë, zyra 320, Universiteti “Aleksandër Moisiu” L.1  Rruga Taulantia, Durrës.