Të dhëna progresive për periudhën janar-prill 2022


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën janar – prill 2022.