Thirrje për shkëmbime të stafit akademik/administrativ me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Vilnius, Lituani


Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik dhe administrativ mundësinë për të zhvilluar një javë trajnim në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Vilnius, Lituani. (University of Vlinius ).

Mobiliteti konsiston në trajnim për stafin akademik/administrativ në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës.

Numri i kuotave:

·         5 (pesë) për staf akademik/administrativ.

Periudha e zhvillimit të mobilitetit:

·        Trajnim  (Java Ndërkombëtare 25-29 Korrik 2022);

Afati i aplikimit: 14 Qershor 2022.

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesit do të shpallen në bashkëpunim me Universitetin pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm për stafin akademik për të aplikuar për mobilitet në Universitetin Vilnius Lituani:

–     CV sipas formatit Europass në gjuhën angleze;

–     Dëshmi e njohjes së gjuhës angleze;

–     Kopje e pasaportës.

Kohëzgjatja e qëndrimit duhet të jetë 7 ditë, ku 5 ditë janë ditë pune dhe dy ditë udhëtim.

Për këtë qëndrim pagesa bëhet nga universiteti pritës, në vlerën 140 Euro/dita (ku përfshihet hoteli dhe shpenzimet e qëndrimit), si dhe udhëtimi vajtje-ardhje, deri në 275 Euro.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën kelikertusha@uamd.edu.al, cc: arbamerhori@gmail.com ose dorazi pranë Drejtorisë së  Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,  Kati i Tretë, zyra 320, Universiteti “Aleksandër Moisiu” L.1  Rruga Taulantia, Durrës.