Hapet thirrja për Shkollë Dimërore në Universitetin e Vienës, Austri (Programi Ceepus)


Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit  Ceepus, i ofron studentëve mundësinë për të marrë pjesë në Shkollën Dimërore të organizuar nga Universiteti i Vienës, Austri, me temë “Qëndrueshmëria si sfidë. Një qasje ndërdisiplinore”, për periudhën 28 Nëntor- 3 Dhjetor 2022, viti akademik 2022 – 2023.
Numri i kuotave:
• 2 studentë.
Afati i aplikimit: 15 Qershor 2022.
Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesit do të shpallen në bashkëpunim me Universitetin pritës.
Mënyra e aplikimit:
Studentët duhet të krijojnë një account në faqen e internetit Ceepus (https://www.ceepus.info/login/login.aspx) dhe të plotësojnë formularin e aplikimit.
Më pas, Zyra Kombëtare e Ceepus do të kontaktojë studentët për t’i informuar për tarifat e bursave, mundësitë e akomodimit, etj.
Organizimi i udhëtimit për në Vienë duhet të organizohet individualisht nga vetë studentët, të cilët pas mbërritjes, do të marrin bursë (rreth 1150 euro – tarifat e bursave mund të gjenden këtu: https://www.ceepus.info/content/contact).
Për cdo paqartësi, ju lutem na shkruani në adresat e mëposhtme:
k_marsida@yahoo.it (koordinatore Ceepus UAMD)
arbamerhori@gmail.com (Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë).