Dokumente


 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Kodi i Etikës i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për të shkarkuar klikoni KËTU! 
 • Faturë për pagesën e tarifës së studimit për programet Bachelor
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Faturë për pagesën e tarifës së studimit për programet Master
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Të dhënat mujore mbi të ardhurat dhe shpenzimet për periudhën janar 2019
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!