Dokumente


 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Kodi i Etikës i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës
  Për të shkarkuar klikoni KËTU! 
 • Guida e Studentit, Viti Akademik 2020-2021
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Faturë për pagesën e tarifës së studimit për programet Bachelor
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Faturë për pagesën e tarifës së studimit për programet Master
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Tarifë Regjistrimi për studentët e vitit të parë, programet Bachelor, Viti Akademik 2019-2020:
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!
 • Tarifa e studimit për studentët e programeve Bachelor, Viti Akademik 2019-2020:
  Për ta shkarkuar klikoni KËTU!