Ada Aliaj


Dr. Ada Aliaj që nga viti 2009 e në vijim është lektore në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Njëkohësisht përgjegjëse e Departamentit që prej vitit 2012 e në vijim. Mbulon specialitetet e fushës Financë – Bankë.

Ajo është diplomuar në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë për Financë (2007). MSc për Kontabilitet dhe Audit në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë (2010). Mban titullin Doktore në Shkenca Ekonomike (2014).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtoreshë e degës NBG Bank, Shkozet-Durrës (2007-2009).

Dr. Ada Aliaj është autore dhe bashkë-autore e më shumë se sa dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Aliaj Ada, ”Bank’s Rating a need or necessity in Albanian Banking System”, Mediterranian Journal of Social Sciences, ISSN 2039-9340, ICHSS, 2013, Itali, Faktor impakti 3.77

Aliaj. A., Hoti. I., Aliaj M., “Corporate Governance and Operating performance in Albanian Banks” International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Vol III, Issue 9, September 2015. ISSN 2348 0386, impact factor 0.566

Aliaj. A., Aliaj, M., “A Measurement Framework of the Interdependence between Corporate Governance and Bank Performance in Stand-Alone Bank Rating.”, Economic Policy and EU Integration,  Proceeding Book, Vol.6, ISBN: 978-9-9284240-3-7