Enida Istrefi


Msc.Enida Istrefi është lektore në Departamentin e Financë –Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ajo zotëron një diplomë Bachelor nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” (DNP në Bankë-Financë) ,nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, diplomë Master Shkencor (DND në Bankë-Financë) .

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Ekonomistes në një subjekt privat.

Msc.Enida Istrefi është autore i 6 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë:

“Perkufizimi dhe matja e riskut te kreditit, analizë grafike e tyreguesve të riskut të kreditit”, Balkan Journal of Interdisciplinary Research,Business University of Tirana (2016); “The crisis in the area zone and the role of the ECB”, Academic Journal of business and Administration Law and Social Sciences, (2016); “Management of personal finances, savings individuals and relationship between them” 7th International Scientific Conference “Economic Policy and EU Integration”, Aleksander Moisiu University, Faculty of Business (2016); “Reinsurance”, International Interdisciplinary Conference, ”Education and Suistainable Development: The future we are creating”, Tetovo, Macedonia (2016); “Financial Development Economic Growth in Albania”, International Interdisciplinary Conference, ”Education and Suistainable Development: The future we are creating”, Tetovo, Macedonia (2016)