Hysen Hoda


Docent Dr. Hysen Hoda është lektor në Departamentin e Financë – Kontabilitet Fakultetin e Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës (Ekonomist Sfere Qarkullimi), nga Universiteti Nebraskes SHBA dhe Universiteti i Tiranës (Master në Administrim Biznesi) dhe Universiteti ”Aleksander Moisiu” Durrës, (Doktoratë në Kontabilitet).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e P/Departamentit Financë-Kontabilitet Fakultetin e Biznesit në UAMD. Docent Dr. Hysen Hoda është autor dhe bashkë-autor i disa teksteve mesimore ne fushen e Kontabilitetit dhe më shumë se 15 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

-Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy Natural Socio-Economic Environment and Sustainable Development of Rural Tourism: Case of Albanian Alps (2016)

-Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy The Impact of Interest Rate on Bank Deposit: Evidence from the Albanian Banking Sector (2015)

-European Journal of Economics and Management Sciences № 1 2016 Vienna Microfinance market and social media marketing (2014)