Ikbale Tota


Ikbale Tota është lektore që prej vitit 2012 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit tè saj èshtè nè Kontabilitet.

Ajo është diplomuar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës [2009)]; [Diplomë e integruar e nivelit të dytë – Ekonomi dhe AGB], Master shkencor për Menaxhim Financiar në Univeristetin Bujqësor të Tiranës [2012], dhe po përmbyll studimet doktorale në fushën e Kontabilitetit në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e ekonomistes në një studio kontabël për periudhën 2009-2012.

Ajo është çertifikuar me titullin “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” [2010] dhe “Konsulente në fushën e Tatimeve dhe Doganave” [2012].

Ikbale Tota është autore dhe bashkë-autore e më shumë se dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndèr tè tjera pèrfshijnè:  The use of Benford’s law as a tool for detecting fraud in accounting data”(2016), “Consequences of Financial Statement Fraud” (2014) and “The dilemma of business ethics” (2012)