Jonida Lamҫja Methasani


Msc. Jonida Lamҫja Methasani është lektore në Departamentin e Financë-Kontabilitet në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ (DIND në Financë-Kontabilitet), nga Universiteti ‘Aleksandër Moisiu’ (MSh në Bankë-Financë).

Msc Lamҫja është autore dhe bashkë-autore e 8 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: “Reinsurance” (2016), “Product Liability Insurance in Albania” (2015), “Foreign direct investment in Banking system: Albanian case” (2014).