Selma Kaçaniku


MSc. Selma Kaçaniku është lektore në Departamentin e Financë-Kontabilitetnë Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë Bachelor nga Universiteti ”Aleksandër Moisiu” (DNP në Bankë-Financë),dhe dilpomë të ciklit të dytë të studimeve (DND Master Shkencor në ciklin Bankë-Financë .

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Lektores  në Universitetin “Aleksandër Moisiu”.

MSc. Kaçaniku është autore dhe bashkë-autore e katër publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë:

2015 4th International Scientific Conference on Social – Economic Regional Cooperation towards the Developed Markets – A perspective of Islamic financial banking system; 2016 International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology – The concept of ethics in business; 2017 Journal of multidisciplinary engineering science and technology – Global Supply chain management; 2017 13th International Conference of ASECU – Social and economic challenges in Europe 2016-2020- Customer relationship management in the government