Bajram Korsita


Prof Ass Dr. Bajram KORSITA është lektor në Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë ‘Bachelor në Manaxhim’ nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise, ‘Master Shkencor në Marketing’ nga Universiteti Tiranes, ‘Doktoraturë në Marketing’ nga Universiteti i Tiranes si dhe mban titullin Prof Ass Dr. nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Përvec eksperiencës si ekspert dhe drejtues për projekte kryesisht të huaja në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, ka punuar edhe si pedagog me kohë të pjesëshme në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Universitetin “Marin Barleti”, Universitetin Amerikan të Tiranës, ISSAT, Akademia Profesionale e Biznesit, Tiranë si edhe jashtë Shqipërisë në Universitetin e Europës Jug-Lindore Tetovë, Universitetin Shtetërorë të Tetovës, Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Juridike FSHEJ “Biznesi”- Prishtinë.

Ka qene anetar bordi shkencor dhe editorial ne disa Revista Shkencore kombetare dhe Nderkombetare, si edhe është autor i Librit Drejtim i Shpërndarjes dhe Llogjistika” Mars 2009 dhe bashkë-autor i librit “Marketingu Metrik” 2013. Ka një numër të madh publikimesh në revista shkencore prestigjoze dhe ka marrë pjesë në disa konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare me publikime kryesisht në fushat e mikrofinancës, operacioneve të biznesit, logjistikës, zinxhirit të furnizimit etj.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë:

  • Effective management of logistics – an empirical study of Albania (European Virtual Conference on Management Sciences and Economics, Progressive Academic Publishing, Vol. 1, pp. 48-54, England, 2016);
  • The supply chain of agricultures – an empirical study of Albania (International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. 4, No. 7, Impact Factor: SJIF 4.109, Impact Factor: GIF 0.656, England, 2016);
  • The need for supporting the Albanian agriculture with loan (and other problems encountered (Milano Conference 27-28 december 2016) / The Macrotheme Review “A multidisciplinary journal of global macro trends”, Vol. 5, No. 5, pp. 28-37, Milano, Italy 2016);
  • Challenges in Agribusiness and Rural Tourism Development in Albania (6th International Conference on Humanities and Social Sciences, London, England, 2016);
  • Constrains In Dairy Supply Chain Managemnt – An Empirical Study Of Albania (International Journal of Management Sciences and Business Research, Jan-2017 ISSN (2226-8235) Vol. 6, No. 1. Impact Factor 4.136, 2017).