Bislim Ahmetaj


Dr. Bislim AHMETAJ është lektor në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti  Bujqësor i Tiranës           ( Ekonomi&Politika agrare), gjithashtu Masterin Shkencor dhe studimet e Doktoratures i ka kryer pranë Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Pergjithshëm  të  Shërbimeve të Brendëshme në Ministrinë e Bujqesisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  dhe professor part-time në Fakultetin Ekonomik të Universitetit te Tiranës

Dr. Ahmetaj është autor dhe bashkë-autor i  teksteve dhe më shumë se 10 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë ciklin e leksioneve të lëndës Menaxhimi i Burimeve Njerëzore me bashkë-autor (2015), Menaxhimi i varfer i luginës së Valbonës(2016) etj.