Olta Nexhipi


Dr. Olta Nexhipi është lektor në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  i “Neë York” (DIND në Menaxhim Biznes), nga Universiteti  “Neë York” (MSh në Marketing) dhe Universiteti “Aleksander Moisiu” (Doktoratë në Marketing).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e  Marketingut  në kompaninë “Flash-Servise AlbStone”

Aktualisht mban pozicionin e përgjegjëses së departamentit të Menaxhimit në Fakultetin e Biznesit.

Dr. Nexhipi është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve dhe më shumë se 15 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë; Health Tourism – A neë Challenge for Albania (Greece, 2016), The impact of employees training on the organization’s performance – case study in Albania (Austria, 2016), Optimal Taxation – A Question Mark For Albanian (UK, 2015), Marketing metrics and its usage- a case of restaurant industry (UK, 2014), etje.