Sanie Doda


Prof. asc. Dr. Sanie Doda është lektor në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.Ajo zotëron një diplomë nga Universitetin Buqesor te Tiranes, Fakulteti ekonomik, nga Universitetii Tiranes Master në Finance-Banke dhe Universiteti i Durresit (Doktoratë në Finance-Kontabilitet.Prof. asc. Ne Universitetin Aleksander Moisiu.2016.

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e nendrejtoreshes ne shkollen e mesme Golem.  Ajo eshte anetare e keshillit bashkiak (2015-2020). Prof. asc. Dr. Sanie Doda eshte anetare bordi ne revisten shkencore nderkombetare Agristilium.

Prof. asc. Dr. Sanie Doda është autore e dy librave (Menaxhimi i burimeve njerzore.cikel leksionesh dhe rendesia e menaxhimit te financave personale botuar ne Lampert Gjermani dhe më shumë se 23 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

  • Sanie Doda (2014), “Personal Finance Management among Gender”, Mediterranean Journal of Social Sciences ISSN 2039-9340, Rome
  • Sanie Doda (2015) “The Impact of Saving in Personal Finance”  EJES European Journal of Economics and Business Studies: EconPapers
  • Sanie Doda (2015), “The financial system in Albania” International Journal of Human Resource Studies: Macrothing Institute, ISSN 2162-3058 fakt,imp, America
  • Sanie Doda (2015), “Small medium enterprises, the axle of the economy of the open states towards the private development” IJECM, United Kingdom etj,2016,2017