Zamir Hoxha


MSc.Zamir HOXHA është lektor në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti “Luigj Gurakuqi” (MSc Matematikë) nga Universiteti  “Aleksandër Moisiu” (MSc në Juridik).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e Administratorit në Biznes Private, Nënpunës pranë Zyrës së Patentave D.R.SH.T.RR. Aktulisht, ushtron profesionin e Avokatisë pranë Gjykatës së Rrethit Durrës.

 

MSc.Zamir HOXHA është dhe bashkë-autor i publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë: Globalization and economic growth: A comparative synopsis of Albania and Western Balkans (2016).