Agim Ndregjoni


Dr. Agim NDREGJONI është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti Tiranes (Bachelor në Ekonomiks), dhe (MSh në Administrim Biznesi) nga Universiteti Tiranes  dhe  (Doktoratë në Ekonomiks). Më parë ai ka punuar si menaxher projektesh në disa kompani private .

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Dr. Agim NDREGJONI është autor dhe bashkë-autor i disa teksteve dhe publikimeve;

Viti 2013 – Analiza pozitive dhe normative e ndikimit të taksës së sheshtë në ekonomi. Ekonomia dhe Agrobiznesi, Nr 6/2013, Universiteti Bujqësor, Tiranë ISSN 22223-7658

Viti 2014- Ndikimi i punësimit dhe pagave të sektorit publik mbi punësimin dhe pagat e sektorit privat. Revista Ekonomisë dhe Agrobiznesit Nr.9 / 2014, Universiteti Bujqësor, Tiranë ISSN 2223-7658. ”

Viti-2015-Ndikimi i ritmit të rritjes së PBB-së në shkallën e papunësisë në vendet e Ballkanit. Gazeta Ndërkombëtare e Ekonomisë, Tregtisë dhe Menaxhimit, Vol. III.Issue 8, Mbretëria e Bashkuar http://ijecm.co.uk/ ISSN 2348-0386.

Viti-2015- Impaktet e rritjes së qëndrueshme të PBB-së në konsum, shpenzime qeveriate , investime, eksporte dhe importe në Shqipëri. Gazeta shkencore evropiane Gusht 2015 edicioni vol.11, No22, ISSN: 1857-7881 (Shtyp) e – ISSN 1857-7431).

Viti-2016 Paqendrueshmëria ekonomike dhe ndikimi i saj në PBB-në reale për frymë në Shqipëri. Politika Ekonomike dhe Integrimi në BE Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës, Shqipëri

Year-2012 Pritjet racionale dhe shmangiet e rënjes në kurthin e mbajtjes së parasë në tregun monetarë në Shqipëri. Politikat Ekonomike dhe Inegrues në BE. Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Viti-2014-Zbatimi i ligjit Okun-it për Shqipërinë gjatë viteve 2000-2013. Politika Ekonomike dhe Inegruese në BE, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Viti-2016 – Luhatshmëria ekonomike dhe ndikimi i saj në GDP reale për frymë në Shqipëri. Politika Ekonomike dhe Integrimi në BE. Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës, Shqipëri