Daniela Lika


Phd. Daniela Lika është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  ‘A.Xhuvani’ (DINII,Financë-Kontabilitet), nga Universiteti  ‘A.Moisiu’(MSh në Financë-Bankë) dhe është në proces doktotature në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës (Doktoratë në Ekonomiks).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e  Kontabilistes  në disa kompani.

Phd. Lika është bashkë-autore e disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: Free Trade Agreement’s economic aspects and impacts: The case of Albania(2015); Evaluation of Albanian Exports to European Countries(2015); Financial Vulnerability and Obstacles to good health, an analysis of the health care sector in Albania(2016);