Ela Golemi


Dr. Ela Golemi është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike dhe Zëvendës Dekan për anën shkencore në Fakultetin e Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës.  Ajo zotëron diplomë Bachelor dhe Master Shkencor në Ekonomiks nga Fakulteti Ekonomik Universiteti Tiranës dhe Doktoratë në Ekonomi dhe Zhvillim i Qëndrueshëm nga Universiteti Europian i Tiranës.

Ajo mban pozicionin e anëtares së Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë prej vitit 2011dhe anëtares së Komitetit Auditit të Bankës së Shqipërisë prej vitit 2016.

Dr. Golemi është  autore dhe bashkë-autore e shumë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë :

  • Golemi.E  Analysis of the effects of macropudential measures on GDP’s trend– simulation using a Macro  Financial Model  for Albania”
  • Ahmetaj.N and Golemi.EProcyclical behavior of the Albanian financial system” IJRD 2017
  • Golemi.E and KOTA.VStress-testing at the Bank of Albania: Methodological approaches and the quality  of  forecasting – IJCB 2017
  • Golemi .E and Shahini.A “ BREXIT – Implications for South East European countries” 2017- SEER Journal – ISSN 1435- 2869, June 2017 Brussels
  • Golemi.E  “A Macroprudential Policy Framework for Albania” – ECONOMICUS Journal (ISSN 2223-6295) Nr 14 Summer 2016 .
  • Golemi.E  “The Albanian economy in 25th years of  its transition” –  SEER Journal – ISSN 1435- 2869,             June 2016 Brussels .

Golemi. E  “ Excessive credit growth  – an early indicator of financial instability” –  EJEBS Journal  2411- 9571, Istanbul May 2015 `    , Impact Factor 0,941