Ermir Shahini


Dr. Ermir Shahini është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë bachelor nga Universiteti i “New Yorkut”, Tirane ne Ekonomiks, dhe Master nga Empire State College, New York dhe Doktorature ne Shkenca Ekonomike nga Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres.

Më parë ai ka mbajtur pozicionin si lektor part-time ne UAMD  në vitin 2013.

Dr. Ermir Shahini është autor dhe bashkë-autor i disa teksteve dhe më shumë se ё publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij nder tekste universitare perfshijne Hyrje ne Ekonomine e Sjelljes (2015) dhe Ekonomiksi i Ceshtjeve Sociale (2016).

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë:

The Effect of Institutional Efficiency in Developing the Albanian Economy(2014),

The Role of Physical Appearance of a State Leader in Institutional Effectiveness (2015),

Green Politics as an Institutional Efficient Tool for Developing the Albanian Economy (2015).