Jonida Gashi


Jonida Gashi është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një Diplomë Universitare në Ekonomi dhe Biznes, profili Ekonomia e Institucioneve dhe e Tregjeve Financiare lëshuar nga Universiteti i Studimeve “Giorgio Fua” i Ankonës, Itali. Studimet e saj të mëtejshme përmbajnë Master në Strategji dhe Menaxhim Firme, profili Strategji dhe Financë për Transformimin Urban, Instituti i studimeve “Adriano Olivetti” per Administrimin e Ekonomise dhe te Firmave, Ankona, Itali dhe Diplomë Master i Nivelit të Dytë në Administrim Biznes, profili Financë-Kontabilitet, Universiteti “Marin Barleti”, Tiranë, Shqipëri. Aktualisht është kandidate për marrjen e Doktoratës në Ekonomiks.

Jonida Gashi është autore dhe bashkë-autore në disa publikime në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare ndër të cilat përfshihen:

Determinants of Foreign Direct Investments in Albania, Fourth International Scientific Conference “Economic Policy and EU Integration”, Prill 2012, Universiteti “AleksandërMoisiu”, Durrës.

Employment Promotion Programs in Albania: Problems and Recommendations, International Journal of Management and Humanities (IJMH)’, ISSN: 2394-0913 (Online), Volume-1 Issue-9, Page No.: 4-7, July 2015.

The Environmental Kuznets Curve (EKC): An analysis for the Balkans, 13th International Conference of ASECU “Social and Economic Challenges in Europe 2016 – 2020”    , ASECU, Maj 2017, Durres.