Llambi Prendi


Dr. Llambi PRENDI është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranes (DIND në Ekonomiks), nga Universiteti  Aleksander Moisiu (MSh në Menaxhim Biznesi) dhe Universiteti Aleksander Moisiu (Doktoratë në Shkenca Ekonomike).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e  Menaxheri i Licensimeve; Century 21, Zv. Drejtor teknik; Abissnet; Anetar i keshillit mbikqyres; Bursa e Tiranes dhe FAF.sha.

Dr. Llambi Prendi është bashkë-autor i tre teksteve (Ekonomiks Menaxherial, Mikroekonomi, Ekonomia e Krizave) dhe më shumë se 20 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë:

“Diplomatic Relation and Trade Reorientation”, Kaposvar, Hungary 2015, ISBN 978-963-9821-85-9

“Empirical Analysis on Efect off a Tarif”, Bansko, Republic of Bulgaria, ISSN; 1857-92

“Ndikimi i Faktorëve Gjeografikë në Përformancën Ekonomike’’, Prishtine, Kosove 2015; ISBN 978-9951-635-46-2