Afrim Hoti


Ka kryer Fakultetin e Historisë në UT (Histori) më 1972. Pjesëmarrës si autor dhe bashkëautor në 25 konferenca ndërkombetare.Bashkëautor projetesh të përbashkëta me studjues dhe arkeolologë të universiteteve të Cincinatit(USA),Cambridge(Angli)e Parmës,Chietit ne Itali ne projektin Tempus 2011/14;Diplomë për Masters në trashëgiminë kulturore dhe menaxhimin e turizmit në vendet e Ballkanit”.Ka botuar mbi 50 artikuj studimorë në revista shkencore dhe akte kongresesh e konferencash shkencore brenda, dhe jashtë vendit .

PROJEKTE:

  • Bashkë-drejtor në projektin ” Kërkime arkeologjike në Durrës” në bashkëpunim me Packard (Instituti i Shkencave Humane ,2000).
    ● Bashkë-drejtor në Projektin: “Projekti rajonal arkeologjik i Durrësit” në bashkëpunim me Universitetin e Cincinnatit (Ohio), USA. 2002.
    ● Bashkë-drejtor i Projektit “Proggeto Durrës” në bashkëpunim me Universitetin e Parma, Itali).2002-2004.
    ●Bashkë-drejtor i projektit të Durrësit “Amfiteatri-Dyrrachium” në bashkëpunim me Parma dhe Chieti-Universiteti, Itali). 2004-2014.
    ● Partner i Projektit TEMPUS: Rrjeti për Master Pasuniversitar në Trashëgiminë Kulturore dhe Menaxhimin e Turizmit në vendet e Ballkanit (CHTMBAL) 2011/2015).