Alush Kuçi


Dr. Alush Kuçi është lektor në Departamentin e Turizmit  në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.Ai zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës (Bachelor në Ekonomik), nga Universiteti i Tiranës (MSh në Kontabilitet) dhe Universiteti i Durrësit (Doktoratë në Transport).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e Drejtorit  të Albturizmit në Durrës  në vitin 1990-1992

Dr. Alush Kuçi është autor  i disa cikleve leksionesh dhe më shumë se 10 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë Transporti i qëndrueshëm dhe modeli i zhvillimit te transportit në Shqipëri Konferenca e dhjetë ndërkombëtare Agia Trada, Greqi (2016),Zgjedhja midis përdorimit të trenit dhe autobusit në aksin Durrës-Tiranë, Revista ndërdisiplinore Romë, Itali (2013), Integrimi i hekurudhave Shqiptare si pjese e integrimit të shoqërisë shqiptare në Evropë UAMD,Durrës, Shqipëri (2010)