Jak Simoni


Dr. Jak Simoni është lektor në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë (Laurea) nga Universiteti i Milanos (në Filozofi sipas sistemit te mëparshëm 4-vjeçar) dhe Universiteti i Tiranës (Doktoratë në Filozofi).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e lektorit në Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkoder dhe në Universitetin e Tiranës.

Dr. Jak Simoni është autor dhe bashkë-autor i 6 publikimeve në revista shkencore dhe ka 15 pjesëmarrje në konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë: 3 botime ne revista shkencore dhe 7 pjesëmarrje në konferenca pas vitit (2013), 3 botime ne revista shkencore dhe 8 pjesëmarrje në konferenca nga viti (2009) deri ne vitin (2013).