Matilda Likaj


Dr. Matilda Likaj është lektor në Departamentin e Sociologjisë, pranë Fakultetit të Edukimit, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron diplomë nga Universiteti Selcuk  (Bachelor në Sociologji), nga Universiteti Selcuk (MSh në Sociologji) dhe nga Universiteti i Tiranës (Doktoratë në Sociologji).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e lektor, drejtuese e revistës shkencore, kordinatore programi etj.  në dy universitete private.

Dr. Likaj është autore në më shumë se njëzetë publikimeve të artikujve në revista shkencore dhe dyzetë pjesëmarrje dhe publikime në konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë publikime në revista te indeksuara me impakt faktori dhe publikimet e disa projekteve.