Menaxhim Ndertimi


[Shkarko Kurrikulën]

Menaxhim Ndërtimi ( MN) ; me kohëzgjatje 2 vite, 120 kredite ECTS, i paakredituar.

Studentët pajisen me Diplomë Profesionale në fushën e ndërtimit, ku ata përgatiten jo vetëm me njohuri akademike mbi ndërtimin dhe menaxhimin e një biznesi në fushën e ndërtimit, por marrin edhe aftësi profesionale si asistent inxhinierë dhe përfaqësues të biznesit profesional.

Të diplomuarit tanë mund të punësohen në sektorin publik në institucionet e bashkive, të kadastrave, të njësive bashkiake, të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes,

në sektorin privat dhe të vetëpunësohen duke ngritur biznes ndërtimi të specialiteteve të ndryshme si karpentjerë, hekurkthyes, muratorë, instalatorë etj.

Po në sektorin privat mund të punojnë dhe të liçensohen në mirëmbajtjen e të gjitha kategorive të objekteve ndërtimore, treg pune i cili nuk mbaron asnjëherë.

Tregu i punës në fushën e ndërtimit është shumë kërkues ndaj këtij specialisti profesionist , i nivelit të mesëm, pasi gjatë këtyre viteve nuk kemi pasur diplomim dhe përgatitje të specialistëve profesionistë që operojnë në ndërtim. Kjo e bën tepër të kerkuar këtë program studimi.