Asistent Administrativ


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Asistent Administrativ

Ky program studimi siguron përgatitjen për mbështetjen e përgjithshme administrative, zgjidhjen e problemeve dhe komunikimin ndërpersonal. Studentët mësojnë të punojnë si pjesë e një ekipi dhe të përshtaten me një ambient në ndryshim të vazhdueshëm, të realizojnë projekte të plota dhe të menaxhojnë ngarkesën e tyre të punës. Studentët mësojnë rreth aplikacioneve kompjuterike të zyrës, shërbimit të klientit, menaxhimit të bazës së të dhënave.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Ky program i përgatit studentët në drejtim të komunikimit efektiv dhe profesional, atë kompjuterik, mirësjelljes  në komunikimin telefonik, teknikave të shërbimit të klientit dhe të mbajtjes së të dhënave. Studentëve u mësohet, gjithashtu që të përcaktojnë prioritetet e detyrave, të transkriptojnë dokumentet, të planifikojnë takime, të përgatisin buxhete, të ruajnë bazat e të dhënave dhe të raportojnë tek agjencitë tatimore. Në disa zyra, asistentët administrativë janë përgjegjës për ruajtjen e faqes së internetit ose përgatitjen e buletinit informativ të kompanisë.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Një asistent administrativ kryen detyra organizative. Ai organizon dosje, projektmesazhe, planifikon takime dhe mbështet pjesën tjetër të stafit. Megjithëse asistentët administrativë punojnë, në pothuajse çdo sektor, shumë janë të përqendruar në zyra shtetërore, zyra ligjore, shkolla, spitale dhe klinika mjekësore.