Specialist Rrjetash


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Specialist Rrjetash

Specialistët e Rrjetave janë ata që sigurojnë komunikimin në sistemet kompjuterike. Ky program shërben për të gjithë ata studentë dhe specialist IT të cilët kërkojnë të specializohen në rrjetet kompjuterike. Ai ndihmon në zhvillimin e njohurive dhe ekspertizës teknike për dizenjim, zbatim dhe mirëmbajtje të rrjeteve kompjuterike në kompani të vogla dhe të mesme.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Rrjetet kompjuterike janë një fushë gjithnjë në zhvillim. Me përparime të reja teknologjike, menaxhimi i kompjuterit mund të jetë një rrugë e mrekullueshme dhe e dobishme për karrierën e një specialisti rrjetash.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Specialist i rrjetit është i aftë të mirëmbajë rrjetin e kompanive të vogla dhe të mesme.

  • Përcakton specifikimet e rrjetit duke komunikuar me përdoruesit: analizon rrjedhjen e punës, aksesin, informacionin dhe kërkesat për siguri; dizenjon administrimin e routerit, duke përfshirë konfigurimin e ndërfaqes, si dhe protokollet e rrugëzimit.
  • Stabilizon rrjetin duke vlerësuar problemet në performancën e rrjetit, duke përfshirë disponueshmërinë, përdorimin, throughput dhe vonesat; planifikon dhe ekzekuton një projektim të zgjedhur, kryen instalimin, konfigurimin dhe testimin e pajisjeve; përcakton rregullat dhe procedurat e rrjetit; si dhe vendos lidhjet dhe firewall-et.
  • Mirëmban performancën e rrjetit duke kryer monitorime dhe analiza; troubleshooting; shkallëzimi i problemit deri tek shitësi.
  • Siguron rrjetin duke zhvilluar aksesin në rrjet, duke kryer monitorime dhe kontrolle, si dhe duke mirëmbajtur dokumentimin.
  • Upgrades rrjetin duke komunikuar me shitësin, zhvillim, testim dhe duke instaluar përmirësime në rrjet.
  • Mbron vlerat e organizatës duke i mbajtur informacionet konfidenciale.