Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit


Zv. Dekan

Dr. Eris Zeqo

Zv. Dekan

Doc. Vladimir Muka

Rreth Fakultetit

Informacion rreth fakultetit

Njoftimet

Provime – Semestri i dytë, viti akademik 2020-2021

Fondi i pyetjeve të diplomës Shkenca Kompjuterike

Fondi i pyetjeve të provimit të diplomimit – Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

LISTA E FITUESVE PËR RAUNDIN E PARË TË PRANIMEVE NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT