Fatura


Tarifë Regjistrimi për studentët e vitit të parë, programet Bachelor, Viti Akademik 2019-2020:

➨ Tarifë regjistrimi

Tarifa e studimit për studentët e programeve Bachelor, Viti Akademik 2019-2020:

➨ Tarifë studimi